Banner-manufacturing

Gweithgynhyrchu

Datrysiad Gweithgynhyrchu OEM Dibynadwy ar gyfer Cynhyrchion Oergell

Mae Nenwell yn wneuthurwr proffesiynol a all gynnig atebion ar gyfer gweithgynhyrchu a dylunio OEM. Yn ychwanegol at ein modelau rheolaidd a all wneud i'r defnyddwyr argraff dda ar yr arddulliau a'r nodweddion swyddogaethol unigryw, rydym hefyd yn cynnig ateb rhagorol i helpu cwsmeriaid i wneud cynhyrchion wedi'u hintegreiddio â'u dyluniadau eu hunain. Mae hynny i gyd nid yn unig yn bodloni gofyniad penodol ein cwsmer ond hefyd yn eu helpu i gynyddu gwerth ychwanegol a thyfu busnes llwyddiannus.

Pam y gallwn Eich Helpu i Ennill Yn Y Farchnad

competive advantages | refrigerator manufacturing

Manteision Cystadleuol

I gwmni yn y farchnad, mae'n rhaid adeiladu'r manteision cystadleuol ar rai ffactorau, sy'n cynnwys ansawdd, pris, amser arweiniol, ac ati. Gyda'n profiad helaeth mewn gweithgynhyrchu, mae gennym hyder i sicrhau bod gan ein cwsmeriaid eu cynhyrchion gyda'r holl fanteision hyn. diwallu anghenion eu cwsmer.

Custom And Branding Solutions | refrigerator manufacturing

Datrysiadau Custom A Brandio

Mewn amgylchedd marchnad gystadleuol, mae'n anodd tyfu'ch busnes yn llwyddiannus gyda chynhyrchion homogenaidd. Gall ein tîm gweithgynhyrchu gynnig atebion i chi wneud cynhyrchion rheweiddio gyda dyluniadau unigryw unigryw a'ch elfennau wedi'u brandio, a all eich helpu i dorri allan o'r anawsterau.

Production Facilities | refrigerator manufacturing

Cyfleusterau Cynhyrchu

Mae Nenwell bob amser yn rhoi pwys ar uwchraddio a diweddaru cyfleusterau cynhyrchu er mwyn cynnal ansawdd ein cynnyrch i fodloni neu ragori ar y safon ryngwladol. Rydym yn gwario dim llai na 30% o gyllideb ein cwmni ar brynu offer newydd a chynnal a chadw ein cyfleusterau.

Mae Ansawdd Uwch yn Seiliedig ar Ddethol a Phrosesu Deunyddiau Trylwyr

Rhaid profi pob darn o rannau a chydrannau yn drylwyr cyn ei anfon ymlaen i'r gweithdy i'w ddefnyddio. Rhaid gwrthod unrhyw un ohonynt â diffygion a'u dychwelyd at y cyflenwyr.

Cyn i'r unedau anorffenedig gael eu hanfon ymlaen i'r broses nesaf, mae angen i bob un ohonynt basio'r arolygiad a'r prawf.

Mae angen profi ac archwilio pob cydran o unedau gorffenedig i sicrhau eu bod yn rheweiddio ac yn goleuo'n iawn, ac yn osgoi unrhyw sŵn a methiannau eraill.

Ar gyfer pob swp o gynhyrchion, mae rhai unedau'n cael eu codi ar hap a'u hanfon i'r labordy safon ryngwladol ar gyfer profi bywyd. Rhaid gosod y lleithder a'r tymheredd yn unol â gofynion y prawf. Byddai'r holl adroddiadau arolygu yn cael eu cynnig i gwsmeriaid.

Rigorous Material Selection & Processing | refrigerator manufacturing
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom